GDP - 組成: 在庫投資 世界各国で

言語のバージョンのウェブサイト:
格付け-指標

GDP - 組成: 在庫投資 世界各国で

年: 大陸:
国の比較 (のテーブル の地図) 色を使用:
 
 性能;
 
 の平均;
 
 貧しい性能;
 
 に参加していない格付けを並べ替えるには、国による指標をクリックし、そのタイトルのテーブル:

№     
 

 1 
 34,90
 17,10
 10,40
 64,90 [?]
 -27,20
 
 2 
 65,40
 15,20
 16,20
 26,50 [?]
 43,70
 -40,50
 3 
 68
 16,80
 17,60
 12,80 [?]
 50
 -65,20
 4 
 63
 22,60
 21,20
 11,10 [?]
 13,90
 -31,80
 5 
 82
 10,90
 25
 10,80 [?]
 10,70
 -39,40
 6 
 104,90
 19,20
 11,20
 10,30 [?]
 19,40
 -65
 7 
 57,60
 12,10
 19,90
 7,40 [?]
 40,10
 -37,10
 8 
 46,10
 17,10
 29,50
 6,90 [?]
 52,40
 -52
 9 
 41,50
 22,10
 42,10
 6,60 [?]
 25,10
 -37,40
 10 
 50,80
 10
 27,10
 6,10 [?]
 23,20
 -17,20
 11 
 42,30
 29,60
 29,50
 5,90 [?]
 30,70
 -38
 12 
 44
 24,30
 23,30
 5,40 [?]
 36,10
 -33,10
 13 
 67,10
 23,20
 37,40
 4,30 [?]
 31,30
 -63,30
 14 
 116,10
 14,50
 13,80
 4 [?]
 22,80
 -71,20
 15 
 65,60
 6,50
 25,70
 3,90 [?]
 89,60
 -91,30
 16 
 66,90
 16
 26,80
 3,80 [?]
 38,10
 -51,60
 17 
 69,40
 8,70
 26
 3,50 [?]
 20,50
 -28,10
 18 
 74
 14,40
 17,30
 3,40 [?]
 50,70
 -59,80
 19 
 49,70
 9,40
 43,90
 3,30 [?]
 52
 -58,30
 20 
 82,50
 14,30
 14,40
 3,20 [?]
 35,10
 -49,50
 21 
 81,10
 19,80
 22,60
 3,10 [?]
 32,70
 -59,30
 22 
 90,50
 16
 28,20
 3 [?]
 5,80
 -43,50
 23 
 70,30
 5,20
 28,20
 3 [?]
 16,50
 -23,20
 24 
 55,30
 17,20
 24,40
 3 [?]
 28,60
 -28,50
 25 
 60,80
 11,40
 27,60
 3 [?]
 19
 -21,80
 26 
 54,60
 15,80
 30,10
 2,60 [?]
 57,20
 -60,30
 27 
 75,10
 17,40
 11,90
 2,60 [?]
 42,60
 -49,60
 28 
 77,90
 18,80
 25,20
 2,50 [?]
 30,60
 -55
 29 
 72,50
 13,90
 20
 2,50 [?]
 31,60
 -40,50
 30 
 36,10
 10,80
 23,40
 2 [?]
 176,90
 -149,20
 31 
 69,10
 15,30
 11,30
 1,90 [?]
 60,90
 -58,50
 32 
 53,70
 13
 25,10
 1,90 [?]
 32,80
 -26,50
 33 
 25,70
 22,60
 44,80
 1,70 [?]
 46,50
 -41,30
 34 
 63,70
 19,30
 16
 1,70 [?]
 13,20
 -13,90
 35 
 78,50
 5,40
 21
 1,60 [?]
 64,70
 -71,20
 36 
 58,50
 19,40
 28,60
 1,60 [?]
 34,40
 -42,50
 37 
 71,60
 20,10
 18,80
 1,60 [?]
 37,40
 -49,50
 38 
 80,10
 11,80
 13,60
 1,60 [?]
 8,70
 -15,80
 39 
 79,40
 7,20
 32,10
 1,60 [?]
 36,20
 -54,90
 40 
 61,20
 17,80
 21
 1,50 [?]
 56,70
 -58,20
 41 
 85,70
 10,40
 27,60
 1,50 [?]
 37,10
 -62,30
 42 
 38,70
 14,20
 42,30
 1,50 [?]
 20,50
 -17,20
 43 
 71,10
 18,80
 16,70
 1,40 [?]
 5,60
 -13,60
 44 
 84,30
 21,70
 3,40
 1,40 [?]
 32,30
 -43,10
 45 
 62,80
 13,60
 23,50
 1,40 [?]
 22,30
 -23,60
 46 
 82,60
 7,40
 14,10
 1,30 [?]
 7,10
 -12,50
 47 
 89,50
 20,60
 23,70
 1,30 [?]
 43
 -78,10
 48 
 48,50
 16,60
 18,70
 1,20 [?]
 47,10
 -32,10
 49 
 53
 21,70
 26
 1,20 [?]
 43,80
 -45,70
 50 
 56,50
 9,30
 33
 1,20 [?]
 17,70
 -17,70
 51 
 81,30
 15,20
 23,30
 1 [?]
 43,10
 -63,90
 52 
 62,60
 14,10
 33,10
 1 [?]
 47,20
 -58
 53 
 65,70
 16,30
 27,30
 1 [?]
 36,90
 -47,20
 54 
 55,60
 22,20
 19,10
 1 [?]
 29,10
 -27
 55 
 63,30
 18,80
 26,30
 0,900 [?]
 13,50
 -22,80
 56 
 66,60
 19,60
 24,50
 0,800 [?]
 36,70
 -48,20
 57 
 53,50
 15,20
 33,20
 0,800 [?]
 32,90
 -35,60
 57,20
 16,40
 25,30
 0,800 [?]
 28,10
 -27,70
 58 
 66
 15,20
 16,90
 0,800 [?]
 43,30
 -42,20
 59 
 57,40
 17,80
 19,80
 0,800 [?]
 50,50
 -46,30
 60 
 51,70
 18,60
 19
 0,800 [?]
 79,70
 -69,80
 61 
 72,10
 17,20
 20,30
 0,800 [?]
 52,60
 -63
 62 
 45,10
 22
 28,70
 0,700 [?]
 34,50
 -31
 63 
 79
 7,20
 14,20
 0,700 [?]
 9
 -10,10
 64 
 54,80
 23,80
 21,80
 0,700 [?]
 29,90
 -31
 65 
 61,10
 9,30
 29,70
 0,700 [?]
 81,50
 -82,30
 66 
 59,50
 17,50
 11,60
 0,600 [?]
 47,90
 -37,10
 67 
 36,70
 10,80
 20,40
 0,600 [?]
 124,10
 -92,60
 68 
 77,80
 11,40
 26,40
 0,600 [?]
 13,60
 -29,80
 69 
 93,40
 13,70
 27,20
 0,600 [?]
 20,20
 -55,10
 70 
 50,30
 20
 20,40
 0,600 [?]
 94,30
 -85,60
 71 
 85,20
 14,90
 48,50
 0,500 [?]
 9,60
 -58,70
 72 
 58
 19,90
 20,10
 0,500 [?]
 34,90
 -33,40
 73 
 89,70
 13,20
 12,40
 0,500 [?]
 116
 -131,80
 74 
 84,50
 14,80
 22,40
 0,500 [?]
 33,90
 -56,10
 75 
 84,40
 10,40
 13,30
 0,500 [?]
 21,40
 -30
 76 
 68
 14,20
 26,30
 0,500 [?]
 24,30
 -33,30
 77 
 68,60
 17,70
 15,90
 0,500 [?]
 12
 -14,70
 78 
 62,30
 16,90
 22,20
 0,500 [?]
 29,60
 -31,50
 79 
 69,30
 20,30
 13,30
 0,500 [?]
 55,90
 -59,30
 80 
 49,40
 7,80
 9,90
 0,400 [?]
 68,70
 -36,20
 81 
 52,40
 19,50
 24,60
 0,400 [?]
 135,60
 -132,50
 82 
 60,50
 32
 42,20
 0,400 [?]
 34,80
 -69,90
 83 
 52,70
 20
 22,80
 0,400 [?]
 53,10
 -49
 84 
 84,40
 12
 12,10
 0,400 [?]
 12,70
 -21,60
 85 
 45
 25,80
 24,90
 0,400 [?]
 43,70
 -39,80
 86 
 71,40
 4,40
 30,80
 0,400 [?]
 25,30
 -32,30
 87 
 57,90
 21,30
 22,20
 0,300 [?]
 31,90
 -33,60
 88 
 67,40
 12,90
 15,30
 0,300 [?]
 43,30
 -39,20
 89 
 47,50
 25,60
 18,90
 0,300 [?]
 50,80
 -43,10
 90 
 69,40
 6,70
 25,20
 0,300 [?]
 40,90
 -42,50
 91 
 57,40
 18,50
 23,50
 0,300 [?]
 26,70
 -26,40
 92 
 57,90
 6,20
 37,70
 0,200 [?]
 24,40
 -26,40
 93 
 73,70
 9,70
 24,60
 0,200 [?]
 20,50
 -28,70
 94 
 50
 10,50
 48,70
 0,200 [?]
 44,50
 -53,90
 95 
 27,90
 16,40
 17,50
 0,200 [?]
 210,30
 -172,30
 96 
 60,90
 18,80
 16,50
 0,200 [?]
 29,70
 -26,10
 97 
 76,80
 12,10
 22,70
 0,200 [?]
 20,30
 -32,10
 98 
 65
 16,90
 23,20
 0,100 [?]
 35,20
 -40,40
 99 
 66,60
 15,50
 39,60
 0,100 [?]
 16,70
 -38,50
 100 
 60,80
 15,90
 20,40
 0,100 [?]
 69,10
 -66,30
 101 
 55,20
 12,90
 26
 0,100 [?]
 66,50
 -60,70
 102 
 55,10
 13,10
 20,10
 0,100 [?]
 46,40
 -34,80
 103 
 73,60
 13,90
 21
 0,100 [?]
 23,70
 -32,30
 104 
 71,10
 17,60
 17,30
 0,100 [?]
 23,50
 -29,60
 105 
 62
 13,30
 25,50
 0,100 [?]
 19,80
 -20,70
 106 
 83,70
 9,50
 33,70
 0,100 [?]
 15,20
 -42,20
 107 
 50
 10,90
 26,70
 0,100 [?]
 33,90
 -21,60
 108 
 80,60
 23,40
 9
 0,100 [?]
 9,70
 -22,80
 58,20
 21,60
 17,30
 0,100 [?]
 44,90
 -42,10
 109 
 57,20
 19
 20,80
 0,100 [?]
 32,20
 -29,30
 110 
 52,70
 14,30
 20,60
 0,100 [?]
 62,20
 -49,90
 111 
 69,90
 15,20
 18,70
 0,100 [?]
 39
 -42,80
 112 
 40,80
 15,80
 31,10
 0,100 [?]
 39,80
 -27,60
 113 
 65,80
 19,50
 17,40
 0,100 [?]
 28,80
 -31,60
 114 
 49
 15,40
 29,30
 0,100 [?]
 43,20
 -37
 115 
 25,60
 5,70
 69,70
 0,100 [?]
 53,40
 -54,50
 116 
 58,30
 20,40
 21,70
 -0,100 [?]
 16,60
 -16,90
 117 
 49,20
 20,40
 26,70
 -0,100 [?]
 47,70
 -44
 118 
 66,30
 18,10
 14,70
 -0,100 [?]
 39,90
 -38,90
 119 
 62,50
 20,60
 15,80
 -0,100 [?]
 13,90
 -12,70
 120 
 90
 25,60
 24,80
 -0,100 [?]
 16,50
 -56,80
 121 
 53,40
 15,30
 10,90
 -0,100 [?]
 41,80
 -21,30
 122 
 91,50
 12,30
 14,40
 -0,100 [?]
 26,20
 -44,30
 123 
 80,30
 15,10
 17
 -0,100 [?]
 23,80
 -36,10
 124 
 51,80
 24
 23,30
 -0,100 [?]
 83,10
 -82,10
 125 
 74,70
 21,40
 14,60
 -0,100 [?]
 34,50
 -45,20
 126 
 55,90
 34,20
 9,60
 -0,100 [?]
 17,50
 -17,10
 127 
 49,30
 22,50
 19,80
 -0,100 [?]
 52,40
 -43,90
 128 
 83,70
 25,40
 13,20
 -0,100 [?]
 24,40
 -46,60
 129 
 55,10
 24,20
 20,20
 -0,100 [?]
 35,40
 -34,80
 130 
 28,70
 11
 21
 -0,100 [?]
 73,70
 -34,30
 131 
 67,40
 10,70
 24,80
 -0,100 [?]
 24
 -26,80
 132 
 78,60
 21,40
 41,30
 -0,100 [?]
 19
 -60,20
 133 
 81,80
 21,20
 19,50
 -0,100 [?]
 42,10
 -64,50
 134 
 65,90
 10,20
 37,60
 -0,100 [?]
 8,70
 -22,30
 135 
 88,70
 50,20
 20,30
 -0,100 [?]
 19,90
 -79
 136 
 89,60
 19
 20,90
 -0,200 [?]
 20,30
 -49,80
 137 
 67,20
 14,20
 19,30
 -0,200 [?]
 22
 -22,50
 138 
 66,50
 9,90
 20,30
 -0,200 [?]
 192,60
 -189,10
 139 
 64,90
 14,10
 22
 -0,200 [?]
 27,70
 -28,50
 140 
 55,90
 18,90
 22,20
 -0,200 [?]
 94,80
 -91,60
 141 
 44,40
 24,90
 20,30
 -0,200 [?]
 81,60
 -71
 142 
 72,90
 10,90
 22,30
 -0,300 [?]
 24,80
 -30,60
 143 
 77,60
 14,20
 21,30
 -0,300 [?]
 15,20
 -28
 144 
 74,50
 15
 28,30
 -0,300 [?]
 26,50
 -44
 145 
 59,10
 19,30
 19,10
 -0,400 [?]
 50,80
 -47,90
 146 
 54
 11,20
 23,80
 -0,900 [?]
 63,80
 -51,90
 147 
 51,20
 20,90
 24,30
 -1 [?]
 79,20
 -74,60
 148 
 69,50
 15,50
 18,80
 -1 [?]
 26,90
 -29,70
 149 
 53,70
 19,50
 20,10
 -1 [?]
 45,70
 -38
 150 
 69,30
 18,20
 20,40
 -1,40 [?]
 29
 -35,50
 151 
 50,90
 17,90
 24,10
 -1,40 [?]
 65,40
 -56,90
 152 
 80,70
 9,70
 19,10
 -1,50 [?]
 24,80
 -32,80
 153 
 63,50
 26,50
 36,90
 -1,60 [?]
 45,80
 -71,10
 154 
 70,40
 27,20
 30,20
 -1,60 [?]
 40,90
 -67,10
 155 
 69,60
 12,30
 22,60
 -1,80 [?]
 36,10
 -38,80
 156 
 71,10
 19,80
 10,70
 -2,30 [?]
 29,10
 -28,40
 157 
 55,80
 19,90
 21,60
 -3,20 [?]
 25,80
 -19,90
 158 
 80,10
 11
 19,30
 -3,40 [?]
 48,80
 -55,80
 159 
 50,40
 18,80
 23,50
 -4,50 [?]
 39,70
 -27,90
 160 
 41
 28,40
 37
 -4,70 [?]
 49,40
 -51,10
 161 
 134,10
 16,30
 19,50
 -5,20 [?]
 25
 -94,90
 162 
 97,10
 
 32
 -5,30 [?]
 14,90
 -44
 163 
 62,30
 13,40
 36,50
 -5,90 [?]
 22,90
 -29,20
 164 
 101,70
 10,90
 7,50
 -5,90 [?]
 0,900
 -15,10
 165 
 72,50
 23,80
 47
 -7,20 [?]
 25,70
 -61,80
 166 
 92,40
 16,50
 24,30
 -8,10 [?]
 7,50
 -32,60
  
アゼルバイジャン
 56,20
 13,90
 27,30
 
 47,50
 -44,90
  
アフガニスタン
 108,60
 12,80
 18,20
 
 6,60
 -46,20
  
アメリカ領サモア
 54,60
 52,80
 
 
 
 
  
アルバ
 60,30
 26,20
 22,30
 
 70,20
 -79
  
アンギラ
 69,80
 14,90
 20,40
 
 43,10
 -48,20
  
アンゴラ
 72,50
 18,10
 10,30
 
 35,30
 -36,20
  
イギリス領ヴァージン諸島
 63,60
 28
 25
 
 91,80
 -94,60
  
オーストラリア
 58,50
 18,70
 24,30
 
 19,40
 -20,90
  
ガイアナ
 82,20
 19,70
 25,90
 
 47,90
 -75,70
  
ギニア
 97,20
 8,40
 13,30
 
 23,50
 -42,40
  
ギニアビサウ
 92,20
 11,40
 6,10
 
 20,70
 -30,40
  
クウェート
 47,60
 27,20
 29,50
 
 47,80
 -52,10
  
グアム
 63,70
 64,90
 
 
 
 
  
セントクリストファー・ネイビス
 58,70
 20,40
 29,80
 
 34
 -42,90
  
セーシェル
 53,90
 25,20
 39,50
 
 63,40
 -82
  
ソマリア
 72,10
 8,70
 19,80
 
 0,300
 -1,70
  
チェコ
 47,90
 19,70
 25,70
 
 81,50
 -74,80
  
トーゴ
 107
 16,20
 21
 
 49,30
 -93,50
  
ドミニカ国
 70,50
 18,80
 10,80
 
 28,60
 -28,70
  
ニューカレドニア
 63,20
 24,10
 40,50
 
 20
 -47,80
  
バヌアツ
 67
 17,60
 28,60
 
 37,30
 -50,50
  
フィジー
 72,50
 11
 20,50
 
 50,40
 -54,40
  
ブルネイ
 21,70
 23,60
 37,60
 
 50,80
 -33,70
  
ブータン
 53,40
 18,70
 64,30
 
 42,40
 -78,80
  
ボスニア・ヘルツェゴビナ
 80,90
 21,50
 18,60
 
 32,80
 -55,10
  
マダガスカル
 82,80
 12,90
 15,80
 
 31,30
 -42,80
  
ミクロネシア
 83,50
 41,80
 24,30
 
 26,60
 -76,20
  
モルディブ
 
 
 
 
 108,20
 89,30
  
リトアニア
 65,70
 17,30
 19,30
 
 72,90
 -75,20
  
中央アフリカ共和国
 108,30
 9,10
 10,40
 
 12,70
 -40,50
  
北マリアナ諸島
 91,30
 51,50
 
 
 
 
  
朝鮮民主主義人民共和国
 
 
 
 
 5,90
 -11,10
  
東ティモール
 43
 27,20
 17,50
 
 70,80
 -58,50